Chào mừng quý khách đến với trang web www.vectorv.net (“VECTORV”). Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi bắt đầu sử dụng trang web (“WEBSITE”) của chúng tôi. Trang này chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin. Bằng việc đưa ra sự đồng ý, sử dụng hoặc tải về các tài liệu từ trang web này, quý khách đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nhắc tới dưới đây. Nếu quý khách không đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây, xin vui lòng không đưa ra sự đồng ý, không sử dụng và không tải về các tài liệu từ trang web.

Cookies

VECTORV sử dụng công nghệ “cookies” để giúp quý khách có trải nghiệm tốt hơn trong lúc sử dụng trang web VECTORV. Tập tin “cookie” được gửi tới máy tính của quý khách và được sử dụng để định danh quý khách như một người dùng độc lập; lưu trữ các lựa chọn cá nhân của quý khách và các thông tin kỹ thuật. Chúng tôi sử dụng:

a)”Cookie” vĩnh viễn (nghĩa là, cookie sẽ nằm trong máy tính của quý khách cho tới khi quý khách tự xoá chúng đi), và

b)”Cookie” tạm thời (nghĩa là, cookie sẽ tồn tại cho tới khi quý khách đóng phần mền trình duyệt).

Nếu quý khách không chấp nhận việc VECTORV sử dụng cookie, quý khách có thể thay đổi thiết lập của trình duyệt để trình duyệt của quý khách không chấp nhận cookie (Quý khách có thể tìm hướng dẫn thay đổi thiết lập của trình duyệt ở phần Trợ giúp (Help) của trình duyệt). Nếu quý khách thay đổi thiết lập của trình duyệt, quý khách có thể không truy cập được vào một số phần trong trang web của VECTORV.

Giấy phép

Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện trong Thoả thuận này, VECTORV cấp cho quý khách quyền hạn có giới hạn, không chuyển nhượng được và không độc quyền để truy cập, sử dụng và hiển thị trang web này cũng như các các tài liệu trên đó. Quý khách không được phép gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn sự hoạt động của trang web trong bất cứ trường hợp nào.

VECTORV cho phép quý khách xem và tải thông tin (“Tài liệu”) trên trang web vì mục đích cá nhân và phi thương mại. Sự cho phép này không đồng nghĩa với việc chuyển tiêu đề Tài liệu hay sao chép Tài liệu và phải tuân thủ theo những giới hạn dưới đây:

Quý khách phải giữ đúng nội dung của tất cả các bản sao Tài liệu tải về, tất cả các thông tin bản quyền và sở hữu trí tuệ có trong Tài liệu;

Trong bất kì trường hợp nào, quý khách không được sửa đổi, mô phỏng hay trình bày công khai, phân tán hoặc sử dụng ngược lại mục đích hoặc truyền thông vì mục đích công cộng hay mục đích thương mại; và

Quý khách không được chuyển Tài liệu cho người khác trừ phi quý khách thông báo với họ các ràng buộc từ những điều khoản và điều kiện này và nhận được sự chấp thuận từ họ. Quý khách đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế bổ sung sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web này. Trang này, bao gồm tất cả các Tài liệu, đã được đăng kí bản quyền và bảo vệ bởi luật bản quyền và các qui tắc ứng xử toàn cầu. Quý khách đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền toàn cầu khi sử dụng trang web này và tránh việc sao chép Tài Liệu trái phép.

Ngoài những điều khoản được nêu rõ ràng ở đây, VECTORV không đồng ý hoặc ngụ ý cho quý khách bất cứ quyền nào thuộc bằng sang chế, thiết kế, thương hiệu, bản quyền hay bí mật thương mại.

Tài khoản người truy cập

Quý khách có thể được yêu cầu mở một tài khoản để truy cập những phần nhất định trong trang web. Trong trường hợp này, quý khách phải hoàn tất quá trình đăng kí bằng cách cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác như trong bản đăng kí. Quý khách sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo mật mật khẩu và tài khoản.

Ngoài ra, quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của tài khoản của mình. Quý khách đồng ý báo ngay cho VECTORV về bất kì hành vi đột nhập tài khoản hay vi phạm an ninh. VECTORV sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát quý khách gặp phải khi có người khác dùng mật mã hay tài khoản của quý khách.

Bảo đảm của người sử dụng

Quý khách xác nhận và đảm bảo sẽ sử dụng Trang web theo như thỏa thuận này này bao gồm các quy định pháp luật và tuân thủ theo tất cả các chính sách hiện tại và sau này của Trang web. Quý khách đồng ý không sử dụng Trang web để:

 • truyền tải tin rác hay những thông tin không liên quan;
 • giả mạo là VECTORV hoặc người khác;
 • giả mạo đầu mục hoặc cải biến định dạng để làm sai lệch bản chất của thông tin được truyền tải trên trang web;
 • mạo danh cá nhân hoặc tổ chức khác để sử dụng trang;
 • hành vi có tác động tiêu cực đến khả năng dùng Trang web của những người khác;
 • đăng tải và lưu truyền bất cứ tài liệu nào làm trái hoặc xâm phạm các quyền hạn của người khác, hay các tài liệu trái pháp luật, có tính chất lạm dụng, nói xấu, thô tục hay chống đối, hay những tài liệu chứa nội dung quảng cáo hay liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ;
 • thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của những người dùng khác trừ phi có đặc quyền từ họ, hay
 • không tuân thủ trong việc thu hồi ủy quyền như đã được miêu tả.

Nếu quý khách không tuân theo những điều đã nêu trên, quý khách sẽ không được sử dụng Trang web, VECTORV sẽ không bị ràng buộc pháp lý với Thỏa thuận này, và giữ lại tất cả quyền hợp pháp đối với những bên không thực thi. Nếu quý khách vi phạm Điều khoản sử dụng, quý khách có trách nhiệm trả bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho VECTORV và các bên liên quan do hậu quả từ hành động của mình.

Các thay đổi

VECTORV có quyền vô điều kiện thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bỏ toàn bộ hay một phần trong bất cứ mục nào của Thỏa thuận này. Những thay đổi trong Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi có thông báo thay đổi đăng lên Trang web. Việc quý khách tiếp tục sử dụng sử dụng Trang web sau khi có bất kì thay đổi nào trong Hợp đồng nghĩa là quý khách chấp thuận các thay đổi đó.

VECTORV có thể chấm dứt, thay đổi, chỉnh sửa các lỗi hay sai sót nào trong bất kì phần nào của Trang web, thay đổi Trang web, các tài liệu, sản phẩm, chương trình, dịch vụ hay giá cả được mô tả trên Trang, tạm ngừng hoặc hoãn một phần bất kì của Trang web, bao gồm cả tính năng hiệu lực của Trang web, vào thời gian bất kì mà không cần thông báo. VECTORV có thể đặt chế độ hạn chế đối với một số tính năng hay dịch vụ nào đó hoặc giới hạn quyền truy cập của quý khách vào các phần hoặc toàn bộ Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lí. VECTORV có thể chấm dứt việc cấp phép, các quyền và giấy phép đã nêu trên vào thời điểm bất kì và khi việc chấm dứt có hiệu lực, quý khách phải hủy các Tài liệu ngay lập tức.

Xác nhận Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Quý khách xác nhận tất cả quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bản quyền, bằng sáng chế, bí quyết sản xuất, thông tin mật, quyền sử dụng dữ liệu và các quyền khác trong nhãn hiệu và thiết kế (được đăng kí hay không đăng kí) trong Trang web thuộc quyền của VECTORV hoặc người cấp giấy phép. Tất cả những thiện chí và quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc sử dụng những quyền sở hữu trí tuệ này của VECTORV sẽ có hiệu lực đối với VECTORV.

Chia sẻ thông tin với VECTORV

Việc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho phép chúng tôi đem lại cho quý khách một số lợi ích. Giúp quý khách thuận tiện và dễ dàng hơn khi sử dụng tài khoản cá nhân hay đăng kí tài khoản để:

 • Đăng kí sử dụng dịch vụ để quý khách nhận được tất cả những lợi ích của dịch vụ đem lại
 • Yêu cầu thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ ưa thích
 • Nhận tin nhắn cá nhân về các ưu đãi và lời mời đặc biệt
 • Nhận thông báo và thông tin sự kiện và khuyến mại mà quý khách đăng kí.

Chúng tôi cũng có thể thực hiện nghiên cứu thống kê thị trường để phát triển những sản phẩm tốt hơn, cải thiện Trang web và tìm hiểu khách hàng tốt hơn. Quý khách có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi trên mạng bằng nhiều cách, như hoàn tất mẫu đăng kí để trở thành thành viên của VECTORV, gọi dịch vụ hay cài đặt, tham gia một cuộc thi, tham dự sự kiện, đăng kí mua hàng, mua hàng trên cửa hàng trực tuyến hay tham gia chương trình quảng cáo, hay đặt chế độ nhận bản tin qua thư.

Xin lưu ý rằng thông tin cá nhân của quý khách sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu trung tâm của VECTORV và có thể được chuyển từ nước quý khách sang công ty VECTORV trên toàn thế giới, những người sẽ liên hệ với quý khách về sản phẩm của chúng tôi hay về những ưu đãi đặc biệt. Nếu quý khách không muốn nhận được tin khuyến mại, hãy cho chúng tôi biết bằng cách không đồng ý thỏa thuận trong bản đăng ký Thông tin có thể được xử lý và lưu trữ cẩn thận bởi các bộ phần trong VECTORV. Ngoài những điều đã nói ở trên, thông tin này sẽ không bị truyền ra bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của quý khách.

Nếu quý khách muốn chúng tôi ngừng gửi các chương trình ưu đãi hay thông tin, hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách chọn chức năng từ chối có trong thư nhận được hoặc ngay tại trang tài khoản của quý khách. Nếu quý khách muốn chúng tôi xóa thông tin chi tiết của mình, quý khách có thể thự hiện bằng cách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ cskh@vectorv.net.

Thông tin quý khách cung cấp

Bất kể thông tin cá nhân nào quý khách cung cấp cho VECTORV qua trang web này đều được bảo vệ theo luật áp dụng. Tuy nhiên, quý khách không nên đăng các thông tin mật hoặc tin cá nhân lên trang web. Quý khách chấp thuận rằng bất kì thông tin hay tài liệu quý khách hoặc người đại diện cung cấp cho VECTORV không phải là thông tin cá nhân mật. Thông qua việc cung cấp bất kì thông tin hay tài liệu cho VECTORV, quý khách hoàn toàn giao phó và gửi cho VECTORV tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin và tài liệu đó và VECTORV có quyền tự do sử dụng, sao chép, trình bày, sử dụng công khai, chuyển giao, phân phát, chỉnh sửa và đăng kí những thông tin và tài liệu này, hơn nữa quý khách đồng ý VECTORV có thể toàn quyền dùng bất kì ý tưởng, quan niệm hay bí quyết mà quý khách hoặc người đại diện của mình cung cấp cho VECTORV Quý khách bảo đảm rằng quý khách sẽ không cung cấp bất cứ thông tin xấu mang tính đe dọa, tục tĩu, quấy rối hay phạm pháp dưới bất kì luật ứng dụng nào làm liên lụy đến tài liệu cá nhân của người khác. VECTORV có quyền vô điều kiện loại bỏ bất kì thông tin nào của quý khách trên Trang web.

An toàn bảo mật

Quý khách không được (a) sử dụng thiết bị hay phần mềm để làm gián đoạn hoạt động của Trang web; hay (b) có hành vi tải một khối lượng tin lớn và không hợp lí lên kết cấu của Trang web (như gửi mail rác), hay (c) can thiệp hoặc giả mạo phần mềm của trang web hoặc chức năng của nó. Việc này bao gồm đưa lên Trang web tài liệu có chứa virus, Trojan hay các loại khác có thể gây hư hại hoặc làm gián đoạn kết cấu chương trình của Trang web.

Các trang web Bên Thứ Ba

VECTORV không đảm nhiệm việc quản lý hay duyệt nội dung của Trang Thứ Ba và VECTORV cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay độ tin cậy của các trang web bên thứ ba này. Hơn nữa, VECTORV có thể cung cấp các đường link của trang này đến các trang khác quản lý bởi các chi nhánh khác. Nếu quý khách dùng các trang này, quý khách sẽ rời khỏi trang của chúng tôi. Nếu quý khách vào trang được liên kết, quý khách có thể gặp rủi ro và có trách nhiệm tự bảo vệ khỏi các vi rút hay các yếu tố nguy hại khác. VECTORV không bảo đảm hoặc đại diện cho các trang liên kết hay thông tin trên trang web hoặc các sản phẩm, dịch vụ được miêu tả trên đó. Các đường dẫn này không có nghĩa VECTORV hoặc các nhà tài trợ của trang xác nhận, được kết hợp hoặc hợp pháp ủy quyền sử dụng nhãn hiệu, tên thương hiệu, logo, biểu tượng bản quyền hiện trên hoặc truy cập được qua các đường dẫn, hoặc các trang liên kết có quyền dùng nhãn hiệu, tên thương hiệu, logo hoặc biểu tượng bản quyền của VECTORV hay các chi nhánh và công ty trực thuộc.

Các đường dẫn khác đến Trang web

Tất cả các đường dẫn đến Trang web phải được sự đồng ý của VECTORV bằng văn bản, trừ trường hợp VECTORV đồng ý với các đường dẫn như: (i) đường dẫn chỉ có chữ VECTORV và không có bất kì nhãn hiệu được cấp phép độc quyền của VECTORV; (ii) đường dẫn chỉ dẫn đến www.vectorv.com chứ không phải các trang nào sau đó; (iii) đường dẫn, khi được người dùng kích hoạt, chỉ hiển thị một trong cửa sổ trình duyệt với đầy đủ chức năng hoạt động và định vị trí chứ không hiện trong khung của một trang liên kết; và(iv) giao diện, vị trí và các khía cạnh khác của đường dẫn không được hiển thị hình ảnh sai mục đích của chi nhánh hay các hoạt động, sản phẩm có liên đới hoặc bảo trợ bởi VECTORV, và không được gây hại hoặc làm xấu uy tín cùng với tên và nhãn hiệu của VECTORV hay các chi nhánh của công ty. VECTORV có quyền vô điều kiện rút lại đường dẫn bất kì lúc nào.

Các ngoại lệ của những đảm bảo mặc định

Mặc dù đặc biệt chú trọng đến tính chính xác của thông tin trên trang web, VECTORV không chịu bất kì trách nhiệm nào sau này. Các tài liệu có thể thiếu chính xác hoặc bị lỗi chính tả. VECTORV không đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của các tài liệu hay chịu trách nhiệm về bất kì lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hay các thông tin khác hiển thị hay phân tán trên trang web. Quý khách cần biết quý khách sẽ tự chịu rủi ro vào việc tin tưởng các ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ hay thông tin. Tất cả nội dung được cung cấp như sẵn có. VECTORV khẳng định rõ ràng về việc tuyên bố bất cứ sự đại diện, đảm bảo cho những trường hợp này, không bao gồm các bảo đảm có giới hạn được ngụ ý hoặc thể hiện cho cơ chế hoạt động hay đáp ứng cho một mục đích cụ thể, cũng như không xâm phạm đến hoạt động của trang này hay nội dung của nó. VECTORV không bảo đảm hay đại diện về an ninh cho trang web này. Quý khách cần biết rằng bất kì thông tin nào được gửi có thể bị chặn. VECTORV không bảo đảm trang web và các máy chủ với mục đích truyền tải thông tin số được gửi bởi VECTORV không có vi rút hay bất kì yếu tố nguy hại nào. Tất cả những bảo đảm hay điều kiện trên đều là ngoại lệ trừ phi điều ngoại lệ này bị cấm bởi luật pháp.

Quyền hạn

VECTORV sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại mang tính trực tiếp, gián tiếp, là hậu quả, hình phạt hay thiệt hại ngẫu nhiên (bao gồm, không được giới hạn, cả thiệt hại mất mát về kinh tế, hợp đồng, doanh thu, dữ liệu, thông tin hay gián đoạn kinh doanh) gây ra, do quá trình kết nối, khả năng truy cập trang web hay nội dung hoặc việc gắn kết với hợp đồng này, ngay cả khi VectorV được thông báo về khả năng có những thiệt hại này. Cùng với các điều khoản nêu trên đây, VectorV sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì sai sót, sự thiết chính xác, các thiếu sót, khuyết điểm, sai lệch hay thiếu chân thực của thông tin trên trang web.

Trách nhiệm giảm thiểu thiệt hại

Nếu không có ảnh hưởng đến giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ra ở đây, quý khách phải thực hiện các bước phù hợp để giảm thiểu tổn thất phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại hay hành động (cho dù là, sơ suất vi phạm hợp đồng hay không), hành vi mà quý khách có thể gây bất lợi cho VECTORV. Lưu ý Tất cả các thông tin tham khảo liên quan đến “các đoạn viết”, “lưu ý”, và “thông báo” và tất cả các biểu thức tương tự sẽ được thực hiện bằng phương pháp truyền thông điện tử (như thư điện tử) nếu các bên dựa vào truyền thông và có các bằng chứng thừa nhận rằng thông tin liên lạc đã được gửi và nhận.

Thời gian tố tụng và khả năng phủ nhận trách nhiệm

Bất kỳ hoạt động kiện tụng nào mà quý khách có liên quan đến việc sử dụng trang web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi bồi thường hay hành động phát sinh. Nếu vì bất kỳ lý do gì, tòa án có thẩm quyền thấy bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng hoặc một phần của nó, không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức tối đa để tác động lên mục đích của Hợp đồng, và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

VECTORV không khẳng định các tài liệu trên trang web này là thích hợp hoặc sẵn sàng để sử dụng khi truy cập từ các vùng lãnh thổ khác bên ngoài của Việt nam và việc truy cập ngoài vùng lãnh thổ này có bị chặn vì phạm pháp hay không. Nếu quý khách truy cập trang web này từ những nơi ngoài Việt nam, quý khách có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật lệ của địa phương.

Thi hành luật

Việc sử dụng trang web và các điều khoản của quý khách sẽ được thực thi theo luật pháp của Việt Nam mà không ảnh hưởng đến xung đột của các điều luật.

Bạn cần hỗ trợ?

Cho dù bạn đang gặp khó khăn hay chỉ muốn một số thông về nơi bắt đầu, hãy trờ chuyện với các chuyên gia của chúng tôi.

Team hỗ trợ VectorV

24/7/365 qua Chat trực tuyến.