Với VetorV bạn có thể

  • Tập trung vào dự án kinh doanh chính của bạn

  • Khởi động dự án online nhanh hơn với chi phí ít hơn

  • Cải thiện chuyển đổi từ khách hàng trên trang web

Bắt đầu ngay

Chúng tôi có thể giúp?

Vui kòng xem một chủ đề bên dưới liên quan đến vấn đề của bạn. Nếu không tìm thấy điều mình cần, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Theo thông lệ thì tên miền cấp cao quốc tế dùng chung (như .com, .info,…) được coi là hàng hóa, được cấp theo con đường thương mại, tức là đấu thầu khai thác, mua bán, trao đổi tự do. Còn với tên miền cấp cao mã quốc gia, vấn đề này phụ thuộc vào chính sách quy định của từng nước.

Tên miền Việt Nam có thể chuyển nhượng.

Tên miền quốc tế do Tổ chức Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) và Các cơ quan quản lý tên miền quốc gia cấp cao quản lý.

Tên miền Việt Nam được quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC.

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 28/04/2000 thực hiện chức năng quản lý, phân bổ, giám sát và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam; thông tin hướng dẫn, thống kê về mạng Internet; tham gia các hoạt động quốc tế về Internet.

WHOIS là từ viết tắt của WHO IS, là một giao thức truy vấn và phản hồi được sử dụng rộng rãi trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu của những người dùng đã đăng ký hoặc được uỷ quyền về một nguồn tài nguyên Internet như domain name, IP address,…

Nói cách khác WHOIS giúp mọi người có thể truy vấn thông tin cơ bản của một domain như: Nơi đăng ký, chủ sở hữu, địa chỉ, email, ngày đăng ký, ngày hết hạn,…

Theo quy định của tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, nhà đăng ký tên miền sẽ phải công bố công khai các dữ liệu liên quan đến thông tin tên miền và cho phép bất cứ ai cũng có thể truy cập vào trung tâm cơ sở dữ liệu này (ví dụ: http://www.whois.com) để tìm kiếm các thông tin liên quan đến tên miền.

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng dịch vụ tên miền tại VectorV, Chúng tôi sẽ miễn phí ẩn thông tin của bạn.

Không. Gói lưu trữ của bạn sẽ chỉ để lưu trữ website.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba giúp bạn tiết kiệm không gian lưu trữ của mình.

Hỗ trợ kỹ thuật & tài khoản

Chúng tôi ở đây để giúp! các vấn đề kỹ thuật của bạn, Liên hệ Hỗ trợ

Giao tiếp chung

Đối với các truy vấn chung, các cơ hội hợp tác, vui lòng gửi email thongtin@vectorv.net